Profile

First Name

Doris

Last Name

Shultz

Age

60+

Location

Illinois