Profile

First Name

~Karen

Last Name

Guzzo

Age

50-59

Location

Texas